Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus (KERTAUSKURSSI)

9.8.2021, klo 00.00 - 31.12.2025, klo 00.00
9.8.2021, klo 00.00 - 31.12.2025, klo 00.00
6
Elina Mäkelä
Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus KERTAUSKURSSI
Hinta 50e / 75e.
 
Kurssi on tarkoitettu Metsästäjän hygieniakoulutuksen aiemmin suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kerrata koulutuksen tietoja. 
 
Koulutetun metsästäjän perustehtävä on tehdä riistalle alustava tarkastus heti kaadon jälkeen. Jos poikkeavia löydöksiä tai ihmisten terveyttä vaarantavia seikkoja ei havaita, antaa hän ilmoituksen asiasta. Tällöin ei päätä eikä sisäelimiä tarvitse toimittaa esimerkiksi virkaeläinlääkärin suorittamaan lihantarkastukseen. Poikkeuksena trikiinialttiit lajit, jolloin pää ja pallea seuraavat aina laitokselle asti. Jos muutoksia havaitaan, antaa koulutettu metsästäjä selvityksen havaitsemistaan seikoista, joiden takia ei ole voinut ilmoitusta tehdä. Koulutus osoittaa myös pätevyyden elintarvikehuoneistoksi ilmoitetussa lahtivajassa riistan lihaa käsittelevän henkilön hygieniaosaamisesta.
Ruokavirasto pitää rekisteriä koulutetuista henkilöistä.
 
Tämä koulutus on eläinlääketieteen tohtorin, hirvieläinten sairauksien dosentin Sauli Laaksosen laatima. Koulutusohjelma on Ruokaviraston (silloinen Evira) vuonna 2010 hyväksymä viralliseksi metsästäjien hygienia- ja terveyskoulutukseksi.
 
Ilmoittaumisen jälkeen saat kirjautumisohjeet verkkoalustalle. Osallistujalla on 30 päivää aikaa käydä omaan tahtiin läpi koulutusmateriaali. Aika alkaa siitä, kun osallistuja kirjautuu ensimmäisen kerran koulutusalustalle. Kursilla ei ole lopputenttiä, sillä kyseessä on kertauskurssi kurssin suorittaneille.
 

Jos koulutukseen osallistumisen peruutus tapahtuu viimeisenä koulutukseen 7vrk ennen Hygieniakoulutuksen alkamispäivää, Suomen Metsästäjäliitto palauttaa osallistumismaksun kokonaisuudessaan viimeistään 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta.

• Jos koulutukseen osallistumisen peruutus tapahtuu alle 7vrk ennen koulutustapahtumaa, Suomen Metsästäjäliitto palauttaa osallistumismaksusta puolet (50 %).

• Jos osallistuja jättää suorittamatta koulutuksen 30 päivän sisällä, Suomen Metsästäjäliitto ei palauta osallistumismaksua.

Sairastapaukset ja loukkaantumiset:

Mikäli henkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen oman sairastumisen tai loukkaantumisen takia on hänen todistettava lääkärintodistuksella estymisensä, jotta osallistumismaksu voidaan palauttaa kokonaisuudessaan. (Koskee peruutuksia alle 7vrk ennen koulutustapahtumaa).

Suomen Metsästäjäliitto Ry
Verkkokoulutusalustalla.
MAKSUT
Jäsenhinta 50,00 €, Ei-jäsenhinta 75,00 €