Vesilintukoulutus tiistai 31.1.2023

Tapahtuman kuva
31.1.2023, klo 17.30 - 19.30
Riistavesilintukantoja voi tukea monin tavoin.

Kosteikot, pienpetokontrolli, kestävä verotus sekä muut elinympäristöjen hyväksi tehtävät toimet ovat monelle omakohtaisesti tuttuja.

Luennolla käydään läpi maamme vesilintukantojen nykytilaa ja kehityssuuntia. Samalla pohditaan keinoja kantojen vahvistamiseksi mm. levähdysaluekohteiden avulla.

Kouluttajina toimivat SOTKA levähdysaluehankkeen lintuvesiasiantuntijat Heikki Helle / BirdLife Suomi sekä Veli-Matti Pekkarinen / Suomen Metsästäjäliitto.

https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/hankkeet/sotka-hanke


Suomen Metsästäjäliitto Ry
Sulkavankylän metsästysseuran maja, Raisiontie 228, Alavus